Skip to content

Home

Illustratie: A. Middelbos
illustratie: A. Middelbos

In onze moderne en complexe samenleving neemt de invloed van de overheid in alle bestuurslagen toe. Mondiale processen, globalisering en internationalisering spelen daarbij een belangrijke rol. De harde praktijk leert dat grensoverschrijdende problemen als (cyber)criminaliteit, de milieuproblematiek, oorlog, terreur en de schuldencrisis een internationale aanpak en afstemming vereisen. Geen land is nog in staat deze problemen aan te pakken zonder hulp van anderen. Maar actie leidt ook tot reactie.fotobeursBerlageCIMG2559 Veel veranderingen op nationaal en lokaal niveau zijn een indirect gevolg van deze ontwikkeling. Voorbeelden zijn de migratieproblematiek, bezuinigingen, de decentralisatie in de zorg en het sociaal domein, de digitalisering van de samenleving en in het verlengde daarvan het groeiende spanningsveld tussen veiligheid en rechtshandhaving en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Daardoor neemt ook de druk toe op belangrijke grondrechten als de vrijheid van godsdienst en meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ruim 25 jaren was ik werkzaam bij de overheid als militair, politieagent, opsporingsambtenaar bij een inspectiedienst en in de overheidsvoorlichting. Vanuit die ervaring en mijn levensbeschouwing, zal ik DV regelmatig analyses plaatsen van 500-800 woorden over actuele gebeurtenissen en situaties die te maken hebben met het overheidsbeleid, variërend van internationaal recht, Europees en nationaal beleid tot de uitvoering van lokale verordeningen en de rechtshandhaving. Ik verwacht ongeveer tweemaal per jaar een nieuwsbrief te verspreiden. Indien reacties aanleiding zijn voor een uitgebreidere publicatie, zal ik deze plaatsen op de website www.jaapspaans.nl. Aan het eind van een artikel of bericht verstrek ik een opsomming van de belangrijkste bronnen.

Indien er aanleiding voor is, kunnen publicaties worden aangevuld met actuele informatie in bruine letteropmaak! 

Omdat meerdere schrijvers actief zijn onder de naam Jaap Spaans, ‘onderteken’ ik mijn bijdragen met

 handtekening jaapparlementsgebouwen

Jaap Spaans

Foto’s: Binnenhof met parlementsgebouwen, het hart van de democratische rechtsstaat. Links het  Torentje van waaruit de premier werkt. 

De digitalisering van de samenleving zet onverminderd door en zal steeds meer aspecten van ons leven gaan beheersen.fotocamera