Skip to content

Over mij

Biografie. Ik werd geboren in Voorburg in 1948 en groeide op in een gezin met vader, moeder en vijf kinderen inclusief mijzelf. IMG_0019Op achttienjarige leeftijd emigreerde ik naar Canada. Toen ik terugkwam ging ik als vrijwilliger in het leger en was instructeur bij de Alfa compagnie van de School Reserve Officieren en Kader infanterie (SROKI) in Ermelo.

In die tijd ontmoette ik mijn echtgenote Dieneke en ging het christelijke geloof voor mij een belangrijke rol spelen. Zij werkte daar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. IMG_0014Na vier jaren Infanterie stapte ik over naar de politie en werkte bij een gemeentelijk politiekorps in de Randstad. We kregen drie kinderen, waarvan er een is getrouwd en we hebben twee kleinkinderen. IMG_0061In 1978 stapte ik van de politie over naar een inspectiedienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar ik werkte tot 1994. Daarna werd ik freelance publicist en inmiddels ben ik al enige jaren met AOW en pensioen.

Foto’s familie-archief: op weg naar Canada, musiceren op het dek van de Rijndam van de Holland Amerika Lijn (1966) mijn periode bij de infanterie (1969), Ecole Regional de Parachutisme du Nord Lille Frankrijk (1970) gemeentepolitie (1974), een departementale inspectiedienst (1990) en een spreekbeurt in een kerk (2010). Ik plaats de foto’s omdat die een belangrijk deel van mijn levensweg illustreren. Ik wil ermee onderstrepen dat ik de onderwerpen waarover ik schrijf zelf heb ervaren en doorleefd, maar er ook op momenten mee heb geworsteld. Vanuit die praktijk en de ethische en levensbeschouwelijke dilemma’s waarmee ik werd geconfronteerd, is mijn belangstelling voor de relatie ‘Bijbel en Overheid’ gegroeid.

In de avonduren volgde ik een Bijbelschool en kreeg mijn onderwijsbevoegdheid godsdienst. fotopreekHoewel er in ons land formeel een scheiding is van kerk en staat, zijn overheid en godsdienst door de geschiedenis nauw met elkaar verweven. In de loop der jaren heeft de praktijk mij geleerd, dat er vanuit de theologie vaak onvoldoende aandacht is voor de belangrijke rol die de overheid speelt in relatie tot geloof en belangrijke grondrechten en de gevolgen daarvan voor de burger.

Door middel van mijn websites en publicaties wil ik de discussie over de relatie geloof en overheid stimuleren.

handtekening jaap

 IMG_0003Publicatiejaar 1995. Voor een overzicht van publicaties zie www.jaapspaans.nl. Boeken zijn niet meer leverbaar

 

cybersamenleving[1]Publicatiejaar 2013